Girne, Kuzey Kıbrıs

İş Sağlığı ve
Güvenlik Politikamız


ISO 45001:2018

Özyalçın İnşaat Ltd. faaliyetlerini gerçekleştirirken; çevreyi korumaya, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını ön planda tutarak çalışmaya ve toplumsal değerlere saygılı olmaya büyük önem verir. Çalışma yaşamı içerisinde bulanan tüm çalışanlar, ziyaretçi ve taşeronlar için güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmayı ancak İSG politikasını benimseyerek ve sürekli geliştirerek sağlar. Bu amaçla Özyalçın Construction, aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi taahhüt eder;

  • İş Sağlığı ve Güvenliğine (İSG) ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymak,

  • İş kazaları ve çalışanların sağlıklarının bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını teminen kurumsal bağlam ve amaçlarımızla ilişkili İş Süreçleri sırasında tehlike analizi yapmak, oluşabilecek risklerin şiddetini azaltarak fırsatları ortaya çıkaracak bir çalışma ortamını güvenli kılmak, proaktif olmak ve çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenlik ve sağlığını gözetmek,

  • Yeni yatırım projelerinde, çevre ve çalışma güvenliği faktörlerini göz önünde bulundurmak, çalışma hayatı ile ilgili olarak çalışanlar ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı için onlara imkân vermek ve teşvik etmek,

  • Yürütmekte olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin amaç/hedeflerini sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek, sürekli geliştirmek,

  • Çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, onları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek.